Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους περιθαλπόμενους, περιλαμβάνουν την υγιεινή, κατοικία, διατροφή, φυσικοθεραπεία, με κατάλληλη μέριμνα για ψυχολογική στήριξη, ψυχαγωγία και κατά περίπτωση μέριμνα για νοσοκομειακή περίθαλψη.

Οι χώροι διαβίωσης του Ιδρύματος είναι κατά το δυνατόν ανακαινισμένοι και διαμορφωμένοι, ώστε να συμβάλλουν στην αξιοπρεπή, ασφαλή διαμονή και εξυπηρέτηση των υπερηλίκων περιθαλπόμενων που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες.

Όλο το προσωπικό του Οίκου Ευγηρίας  Αργοστολίου έχει το κατάλληλο ήθος και σεβασμό που απαιτείται και διαθέτει εμπειρία στην εξυπηρέτηση και κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων αναγκών καθώς και των ιδιαιτεροτήτων φροντίδας των ατόμων της τρίτης ηλικίας.

Gallery