Ιστορικό

To Ίδρυμα με την επωνυμία Οίκος «Ευγηρίας Αργοστολίου» που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, στην οδό Ρόκκου Βεργωτή, αρ.2, ανήκει στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Κεφαλληνίας τα οποία ιδρύθηκαν το 1887.

Λειτουργεί  από το 1969 και αποτελεί Φιλανθρωπικό Ίδρυμα, ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Το 1960 προεδρεύοντος Μητροπολίτου Κεφαλληνίας Ιερόθεου, ανεγέρθει το ισόγειο και ο 1ος όροφος με δωρεά των Φ.Κ.Κ. και γενναία χορηγία Υπατίας Ευαγ. Δεστούνη επί  οικοπέδου δωρεάς Ευαγγέλου Τυπάλδου Μπασιά με μελέτη και επίβλεψη δωρεά Αρχιτέκτωνος Αρθούρου Σκέπερς και λειτουργεί ο Οίκος Ευγηρίας Αργοστολίου από το 1969.

Το έτος 1974 άρχισε η ανέγερση του 2ου  ορόφου και τα έξοδα καλύφθηκαν από τα Φ.Κ.Κ. και από επιχορήγηση του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Το έτος 1996 με σύμβαση που καταρτίστηκε με τον ασφαλιστικό οργανισμό ΟΓΑ μία πτέρυγα του Ιδρύματος λειτουργεί ως Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων.

Σκοπός του εν λόγω Ιδρύματος αποτελεί η περίθαλψη συνολικά εξήντα(60) υπερηλίκων ατόμων τόσο στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης του Ιδρύματος με τον παραπάνω ασφαλιστικό φορέα, όσο και ευπόρων υπερηλίκων (εκτός πλαισίου σύμβασης) που κατάγονται από τη Νήσο Κεφαλονιά.

Το προσωπικό του Ιδρύματος διακρίνεται σε Διοικητικό, Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Βοηθητικό.