Διοίκηση

Ο Οίκος Ευγηρίας Αργοστολίου διοικείται από το Αδελφάτο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων ΑΦΚΖ/1887 και 2301/1920.

Το Αδελφάτο των Φ.Κ.Κ. εδρεύει στο Αργοστόλι και απαρτίζεται :

Α) από τον εκάστοτε Μητροπολίτη Κεφαλληνίας ως Πρόεδρο

Β) τρεις (3) πολίτες μόνιμους κατοίκους Αργοστολίου, προερχόμενους ένας (1) από κάθε μία από τις τρεις  (3) επαρχίες Κεφαλληνίας (Κραναίας, Πάλλης, Σάμης), ορίζονται από αντιπροσώπους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των πρώην Δήμων και είναι μέλη των Συμβουλίων των Κοινοτήτων αυτών. Η εκλογική τους διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 2301/1920 για την ανάδειξη των τριών αιρετών μελών του Αδελφάτου από εκπροσώπους των Δήμων που αποτελούσαν στο παρελθόν το Νομό Κεφαλληνίας στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας

Γ) έναν (1) Ιατρό εκλεγόμενο από την πλειοψηφία των εν Αργοστολίω  Ιατρών και

Δ) δύο (2) αντιπροσώπους  της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Παναγή Α. Βαλλιάνου.

Η θητεία όλων των Μελών είναι 3ετής με δικαίωμα να επανεκλεγούν.